×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Rälsbussar

Det fordon de allra flesta förknippar smalspårsjärnvägen med är de gula och orange rälsbussarna tillverkade på 1950-talet. Rälsbusstypen började levereras 1952 och Västervik var den första placeringsorten för de nya rälsbussarna. De kom dels att ersätta äldre rälsbussar och slutligen även de sista kvarvarande ångloksdragna persontågen. Rälsbussarna kom att fortsätta trafikera banan ända tills SJ upphörde med persontrafiken 1984.

Fordonstypen hade ursprungligen SJ littera YCo5p vilket i samband med klassreformen 1956 förändrades till YBo5p och slutligen 1970 förenklades till YP. Samtliga rälsbussar av typen beställdes av SJ och tillverkades av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå.

Rälsbussarna drivs av en rak åttacylindrig dieselmotor av Scania-Vabis fabrikat. Effekten är 155 hk (114 kW). Kraftöverföringen sker via en halvautomatisk fyrväxlad planetväxellåda och en riktnings- och fördelningsväxellåda med kardaner till de båda inre axlarna i båda boggierna. Rälsbussens tjänstevikt är 13,7 ton, längden 16,6 meter och största tillåtna hastighet var 85 km/h. Rälsbussarna har 42 sittplatser fördelat på två salonger. Totalt tillverkades 76 rälsbussar, varav fyra med enbart godsutrymme, och 75 släpvagnar. Rälsbussarna är multipelkörbara, vilket betyder att en förare kan manövrera flera fordon. Från början tilläts multipelkörning av tio fordon tillsammans men det ändrades senare till åtta eftersom man fick problem med spänningsfall i multipelledningarna.

Rälsbussarna utgör stommen i Tjustbygdens Järnvägsförenings trafik och föreningen äger numera landets största samling av smalspåriga rälsbussfordon.

Mer information finns på Smalspårsarkviet om YBo5p

Nedan kan du läsa mer om historiken respektive rälsbuss som Tjustbygdens Järnvägsförening äger eller förvaltar.

SJ YBo5p 804

Littera och nr: YBo5p 804

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 804, SJ YBo5p 804, SJ YP 804, Klarälvsbanans Vänner YP 804, VHVJ YP 804, SMAB YP 804, FSVV YP 804

Tillverkningsår: 1954

Placering och ägare: SJ Kalmar 1953, SJ Växjö 1968, Klarälvsbanans vänner 1983, VHVJ 1987, SmAB 1993, FSVV 1997, TJF 2020

 

YBo5p 804 är den äldsta av våra motorvagnar av typen YBo5p. Som ny levererades den till Kalmar för att användas i trafiken på banorna mot Berga och Torsås. Efter att persontrafiken på dessa banor lagts ned så kom 804 att flyttas till Växjö 1968 där den först kom att användas på sträckan Växjö-Hultsfred. Efter att trafiken slagits samman med banan Hultsfred-Västervik 1975 så kom rälsbussen att även trafikera den sistnämnda sträckan. 1982 drabbades rälsbussen av en brand i anslutning till värmepannan då den stod uppställd i Växjö. För att kunna släcka branden så revs delar av inredningen sönder. SJ skickade rälsbussen till Huvudverkstaden i Örebro för reparation men det kom aldrig att genomföras utan den slopades.

1983 såldes rälsbussen till samma privatperson som tidigare köpt krockskadade YP 888 och 900. Den såldes därefter vidare till Klarälvsbanans Vänner i Hagfors dit den kom i november 1984. Där påbörjades reparation av brandskadorna men avstannade. Efter att föreningsverksamheten i Hagfors avvecklats såldes rälsbussen till Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) och transporterades åter till Småland 1988. Den kom att ställas upp i Västervik där den senare fått lämna ifrån sig reservdelar till andra rälsbussar. Efter att VHVJ gått i konkurs såldes 1993 vagnen till Småländska Smalspåret AB men kom att stå kvar i Västervik. 1997 sålde bolaget ett flertal av sina rälsbussfordon till Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik. 804 blev även denna gång kvar i Västervik och såldes under 2020 till Tjustbygdens Järnvägsförening. Rälsbussen är fortfarande avställd och saknar boggier, drivlina samt delar av inredningen.

 

SJ YBo5p 874

Littera och nr: YBo5p 874

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 874, SJ YBo5p 874, SJ YP 874, Rädda Smalspåret YP 874, VHVJ YP 874, SMAB YP 874, FSVV YP 874

Tillverkningsår: 1954

Placering/ägare: SJ Norrköping 1954, SJ Västervik 1966, SJ Växjö 1975, Föreningen Rädda Smalspåret 1985, VHVJ 1987, SmAB 1983, (Deposition till Anten-Gräfsnäs Järnväg 1994-2000) FSVV 1997 (deposition till TJF från 2000)

 

Rälsbussen levererades som YCo5p 874 till Norrköping 1954. Där kom den att användas bland annat på sträckorna mot Arkösund, Valdemarsvik och Örebro S. 1956 genomfördes en litteraförändring då gamla första klass slopades och tredje klass blev andra klass. 874 fick då beteckningen YBo5p. Efter att persontrafiken på smalspåren runt Norrköping lagts ned så flyttades 874 till Västervik 1966 för att användas i trafiken mellan Västervik och Hultsfred. 1970 ändrades rälsbussens littera igen, den här gången till YP. Vagnens sista revision som SJ-ägt fordon skedde sommaren 1972, då vagnen sändes från Västervik till Örebro Huvudverkstad den 13 juni och rälsbussen återkom till Västervik den 23 augusti. 1975 slog SJ samman driften på de två kvarvarande sträckorna med persontrafik, banorna mellan Hultsfred och Västervik respektive mellan Växjö och Hultsfred. Samtliga rälsbussar placerade i Västervik förflyttades då till Växjö, däribland 874.

Efter att persontrafiken på banorna lagts ned den 20 augusti 1984 kom rälsbussarna att ställas av i Växjö. 1985 köptes 874 av den nybildade Föreningen Rädda Smalspåret. 1987 såldes den vidare till Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ). Efter att VHVJ gått i konkurs köptes rälsbussen av Småländska Smalspåret AB och användes en kort tid i deras trafik mellan Växjö och Åseda. Den ställdes sedan av för renovering i Växjö men innan denna hann färdigställas så deponerades rälsbussen till museibanan Anten-Gräfsnäs Järnväg utanför Alingsås. 1997 köptes rälsbussen av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och år 2000 kom den att deponeras till Tjustbygdens Järnvägsförening och transporterades till Västervik.

De första åren fanns den i Västervik men sedan hela banan återöppnats från Västervik 2003 kunde den åter användas i trafik. Rälsbussen ställdes av några år senare på grund av boggiskador, efter att Tjustbygdens Järnvägsförening bekostat boggirevision kunde den dock tas i trafik 2008. I Tjustbygdens Järnvägsförenings regi har ett flertal andra större arbeten gjorts på rälsbussen, bland annat byten av växellådor, genomgång av inredningen och byte av matta. 2017 reparerades ena förarhytten efter en kollision med ett träd och i samband med det gjordes en del större plåtarbeten. Därefter lackerades hela rälsbussen.

 

SJ YBo5p 883

Littera och nr: YBo5p 883

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 883, SJ YBo5p 883, SJ YP 883, SLJ YP 883, SJ YP 883

Tillverkningsår: 1954

Placering/ägare: SJ Skara 1954, SJ Rimbo 1961, Roslagsbanan(RB) 1972, SJ Växjö 1984, TJF 1985

 

Rälsbussen placerades först i Skara för att 1961 hamna på Roslagsbanan norr om Stockholm. När SJ sålde Roslagsbanan 1972 följde vagnen med i köpet och blev RB YP 883.

Sista sommaren med persontrafik i SJ:s regi mellan Växjö och Västervik, 1984, blev fordonssituationen så ansträngd att SJ tvingades köpa tillbaka vagnen från Roslagsbanan och den blev åter SJ YP 883. Vagnen är därmed den av föreningens rälsbussar som gått kortast tid i SJ-trafik på banan, endast sommaren 1984. Efter banans nedläggning slopades vagnen samma år och såldes 1985 till Tjustbygdens Järnvägsförening. Mellan 1987 och 1991 lånades rälsbussen ut för att användas i trafiken hos Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB, innan den ställdes av för revision.

1992 genomfördes rostsanering och lackering hos BG Lackering i Västervik men renoveringen kom att dra ut på tiden och rälsbussen kom inte i trafik igen förrän 1998. I samband med renoveringen så byggdes delar av kylningen om, något som orsakade en hel del driftproblem. När rälsbussen dessutom drabbades av ett motorhaveri efter en kollision med ett nedfallet träd så ställdes den av under drygt tio år. Efter att kylsystemet och laddningen åter byggts om för bättre driftsäkerhet lånades vagnen ut till Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg 2012. Året efter gick den åter i trafik på Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik.

2014 genomfördes boggirevision på vagnen, en förenklad renovering av boggierna hade gjorts i mitten av 1990-talet och 2016 lackerades rälsbussen om för första gången sedan 1992.

 

SJ YBo5p 888

Littera och nr: YBo5p 888

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 888, SJ YBo5p 888, SJ YP 888, Klarälvsbanans Vänner YP 888, VHVJ YP 888, SMAB YP 888, FSVV YP 888

Tillverkningsår: 1955

Placering/ägare: SJ Linköping 1955, SJ Rimbo 1960, SJ Västervik 1960, SJ Växjö 1975, Björn Karlsson Täby 1982, Klarälvsbanans vänner Hagfors 1982, VHVJ 1987, SmAB 1993, FSVV 1997 (deposition till TJF), TJF 2017


Rälsbussen placerades 1955 i Linköping för trafik på f.d. Mellersta Östergötlands Järnvägar. Efter en kort vistelse på Roslagsbanan 1960 flyttades placerades rälsbussen i Västervik för trafik på sträckorna Västervik - Kimstad och Västervik - Hultsfred. 1972 reviderades 888 vid huvudverkstaden i Örebro. 1975 flyttades YP 888 och övriga rälsbussar från Västervik till Växjö och kom även att trafikera sträckan Växjö-Västervik. 1981 kolliderade 888 tillsammans med 900 med nedfallna träd utanför Evedal och de båda vagnarna skickades till Örebro för en eventuell reparation. YP 888 såldes 1982 först till Björn Karlsson i Täby och kom sedan 1983 till föreningen Klarälvsbanans vänner för museitrafik längs den kvarvarande delen av Nordmark – Klarälvens Järnvägar (NKlJ), Hagfors-Deje.

I Hagfors kom vagnen att repareras och användas i viss trafik. Vid reparationen av krockskadorna användes delar från en normalspårig rälsbuss, något som fortfarande syns inuti rälsbussen då utformningen kring sidorutorna skiljer sig beroende på vilken sida man tittar. På grund av problem med försäkringar för persontrafik på en järnväg med uteslutande godstrafik så kom föreningens verksamhet att avvecklas. 1988 såldes föreningens fordon till Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) och återkom därmed till Småland. Rälsbussen kom att användas i bolagets trafik mellan Växjö och Västervik fram till hösten 1992 då bolaget gick i konkurs. Den köptes sedan av Småländska Smalspåret AB och användes i deras trafik på olika delar av järnvägen mellan Växjö och Hultsfred fram till 1997. Den fick slita hårt och den sista tiden hade den både defekt växellåda och en motor med sprucket cylinderfoder.

1997 såldes rälsbussen till Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik som deponerade den hos Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF). Efter byte av motor och växellåda kunde TJF åter ta rälsbussen i trafik 2000. Under 2002 genomgick den en större invändig renovering där även golvmattan byttes. Samtidigt byttes flertalet sidorutor mot nya. 2009 fick rälsbussen renoverade boggier och ett par år senare fick vagnen nya sittdynor och nya ryggstöd. 2015 genomgick båda hytterna rostsanering och plåtbyten på extern verkstad i samband med reparation av krockskador. Hytterna lackerades samtidigt om och kompletterande omlackering av resten av rälsbussen gjorde sedan på vår egen verkstad.

2017 kunde Tjustbygdens Järnvägsförening köpa vagnen efter att ha haft den i deposition från Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik en längre tid.

 

SJ YBo5p 893

Littera och nr: YBo5p 893

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 893, SJ YBo5p 893, SJ YP 893, Rädda Smalspåret YP 893, VHVJ YP 893, SMAB YP 893, FSVV YP 893

Tillverkningsår: 1955

Placering/ägare: SJ Linköping 1955, SJ Västervik 1960, SJ Växjö 1975, Föreningen Rädda Smalspåret 1985, VHVJ 1987, SMAB 1993, FSVV 1997 (deposition till TJF), TJF 2017

 

YBo5p 893 levererades till Linköping för trafik på före detta Mellersta Östergötlands Järnvägar, men flyttades till Västervik 1960. Efter flytten till Västervik användes den på sträckorna Västervik-Åtvidaberg-Kimstad samt Hultsfred-Västervik. Efter att norra banan delvis breddats och i övrigt lagts ned 1964 inskränkte sig användandet till sträckan mellan Hultsfred och Västervik. 1975 flyttades den till Växjö i samband med att driften av SJ:s två kvarvarande smalspårsbanor med persontrafik samordnades. Den kom därefter att trafikera sträckan Växjö-Hultsfred-Västervik. Efter att persontrafiken mellan Växjö och Västervik lagts ned den 20 augusti 1984 ställdes vagnen av i Växjö innan den 1985 såldes till Föreningen Rädda Smalspåret. 1987 såldes den vidare till det nybildade bolaget Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) och användes i bolagets trafik.

Efter att VHVJ gått i konkurs 1992 såldes rälsbussen tillsammans med bolagets övriga fordon till Småländska Smalspåret AB. 1997 såldes den sedan vidare till Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik som deponerade den hos Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF). Den användes i trafiken 1998. Eftersom rälsbussens boggier och hjul var hårt slitna kom den därefter bara att användas i begränsad omfattning till 2002 då den ställdes av. 2017 kunde TJF ta över ägandet av rälsbussen.

Sommaren 2020 togs YBo5p 893 in i verkstaden i Västervik för totalrenovering. Denna renovering kom att pågå fram till 2023 då den åter kunde användas i trafik för första gången på över 20 år! Detta innefattade bland annat rostsanering, boggirevision, total genomgång av inredningen, revision av växellådor samt omlackering. Renoveringen som beräknades kosta drygt 600 000 kr kom istället att kosta 1,9 miljoner. 

 

SJ YBo5p 897

Littera och nr: YBo5p 897

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 897, SJ YBo5p 897, SJ YP 897, SLJ YP 897, SJ YP 897, Rädda Smalspåret YP 897, VHVJ YP 897, SMAB YP 897

Tillverkningsår: 1955

Placering/ägare: SJ Linköping 1955, SJ Västervik 1959, SJ Rimbo 1961, Roslagsbanan(RB) 1972, SJ Växjö 1984, Föreningen Rädda Smalspåret 1985, VHVJ 1987, SmAB 1993, Järnvägsfabriken Växjö 1997 (deposition till TJF från 1998), TJF 2010

 

YCo5p 897 levererades till Linköping 1955 för användning på fd. Mellersta Östergötlands Järnvägar. Redan året efter leverans bytte den littera till YBo5p då tredje klass blev andra klass i samband med att gamla första klass slopades. 1959 omplacerades den till Västervik men kom redan efter två år att flyttas vidare till Rimbo för att användas på roslagsbanenätet. Där kom den att bli kvar även när SJ sålde de kvarvarande sträckorna med persontrafik till SL 1972. De sista åren på Roslagsbanan användes rälsbussen väldigt sparsamt och stod mycket utomhus. Efter att SJ fått tillstånd att lägga ner persontrafiken mellan Växjö och Västervik 1984 ökade resandet och fler rälsbussar behövdes för att klara av trafiken den sista sommaren. YP 897 kom därför att köpas tillbaka av SJ och fick en enklare upprustning vid Huvudverkstaden i Örebro innan den åter sattes i trafik i Småland i juni 1984. Eftersom rälsbussen bara skulle användas i trafik några få månader så sparade SJ in på en del kostnader, någon rostsanering gjordes inte och målningen förenklades genom att man avstod från att måla dit det övre orange bandet.

Efter att SJ lagt ned persontrafiken den 20 augusti 1984 ställdes YP 897 av i Växjö tillsammans med ett flertal andra rälsbussar. De såldes sedan vidare, först till Föreningen Rädda Smalspåret 1985 och sedan till Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) 1987. VHVJ kom att använda rälsbussen i sin trafik fram till konkursen 1992 men några större arbeten gjordes inte mer än att golvmattan byttes. I likhet med bolagets övriga fordon så såldes YP 897 1993 till Småländska Smalspåret AB som kom att använda den i sin trafik. Inte heller detta bolag kostade på rälsbussen några större underhållsinsatser och vintern 1996 frös motorn och värmesystemet sönder, samtidigt som behovet av rostsanering gjorde sig allt mer påmint. 1997 såldes rälsbussen vidare till Järnvägsfabriken i Växjö AB som hade vissa planer på evenemangs- och beställningstrafik närmast Växjö där smalspårstrafiken upphört 1996. Rälsbussen kom tills vidare att deponeras hos Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF). Hos TJF reparerades den sönderfrusna motorn. Dessutom gjordes ytterligare temporära rostlagningar och ommålningar så att rälsbussen åter kunde användas i trafik.

2010 köptes vagnen av TJF och fick reviderade boggier. Efter att TJF köpt rälsbussen var det mer motiverat att bekosta en ordentlig rostsanering men det kom att dröja några år eftersom föreningen drogs med stora kostnader för boggirevisioner. Rälsbussar är långt ifrån gratis att hålla i trafikdugligt skick. Att revidera boggierna till en rälsbuss kostar runt 200 000 kr och mellan åren 2008 och 2014 reviderades boggier på fem rälsbussar, en kostnad på över en miljon kronor. Rostsaneringen av YBo5p 897 fick därför vänta men 2017 togs den in i verkstaden för revision och ett omfattande plåtarbete gjordes. Därefter lackades rälsbussen om och kunde åter tas i trafik på sensommaren 2018. I samband med detta renoverades även stora delar av inredningen. Renoveringen kostade drygt 400 000 kr men vagnen är nu i gott skick för att kunna användas i trafiken framöver.

 

SJ YBo5p 900

Littera och nr: YBo5p 900

Tidigare littera och nr: SJ YCo5p 900, SJ YBo5p 900, SJ YP 900

Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå

Tillverkningsår: 1955

Placering: SJ Skara 1955, SJ Växjö 1967, Björn Karlsson Täby 1982, TJF 1982 

 

Vid leveransen fick den beteckningen SJ YCo5p 900 och placerades först i Skara för användning på det västgötska smalspårsnätet. 1967 omplacerades den till Växjö där den kom att användas på banan mellan Växjö och Hultsfred. 1956 ändrades litteran till YBo5p och 1970 till YP. 1975 började SJ samtrafikera järnvägarna mellan Växjö och Hultsfred samt Hultsfred och Västervik och YP 900 kom därefter att trafikera även den sistnämnda sträckan. Vagnen slopades som trafikvagn vid SJ 1982 efter att hösten 1981 tillsammans med YP 888 ha kolliderat med ett flertal nedblåsta träd vid Evedal strax norr om Växjö.

De båda rälsbussarna sändes till SJs huvudverkstad i Örebro för en eventuell reparation, något som inte skedde utan YP 900 köptes av en privatperson som sålde den vidare till Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) 1982. Inköpet kunde göras tack vare att Västerviks kommun ställde upp med ett ekonomiskt bidrag. YP 900 kom att bli den första rälsbussen i föreningens samling. Under vintern 1983-1984 reparerades vagnen med bland annat nya sidoplåtar. Sommaren 1984 var vagnen uthyrd till SJ för att åter gå i ordinarie tåg eftersom vagnparken för trafiken mellan Växjö och Västervik inte räckte till för den anstormning av resenärer som kom sista sommaren med reguljär persontrafik.

Under åren 1985-86 användes den i föreningens egen trafik mellan Västervik och Gunnebobruk (Verkebäck). Efter att trafiken mellan Växjö och Västervik 1987 åerupptagits av Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB så kom YBo5p 900 att lånas ut till deras trafik. Den kom att lämnas tillbaka till TJF i Västervik strax innan VHVJ gick i konkurs och var då i ganska dåligt skick. 1995 började smalspårstrafiken återupptas på delar av sträckan mellan Hultsfred och Västervik, det första året endast med lokomotordragna tåg. Redan året därefter utökades trafiken och YBo5p 900 fräschades upp hjälpligt och transporterades med lastbil till Verkebäck för att åter kunna trafikera banan. Den användes sedan i föreningens trafik fram till 2003 då den ställdes av för bland annat reparation av en axelväxel.

I samband med detta genomfördes även en del välbehövlig rostsanering och rälsbussen målades om hos BG Lackering i Västervik. Den kom åter i trafik i slutet av 2004. I likhet med övriga rälsbussar på banan har den fått boggirevision, det gjordes 2008. Under 2013 gjordes renovering av sittdynor och ryggstöd. Rälsbussen var som första stålrälsbuss någonsin på Gotland 2014-2015 då den var utlånad till Gotlands Hesselby Jernväg där den bland annat medverkade vid invigning av banan till Roma. Tack vare ett välgjort arbete i kombination med att våra rälsbussar oftast får stå inomhus dröjde det ända till 2016 innan rälsbussen behövde lackeras om igen. I samband med detta byttes även en del plåtar. Det senaste större arbetet som gjorts på YBo5p är reparation av krockskador under 2020, då skadade plåtar bytts och behövliga delar lackats om.

 

Evenemang och utflykter

11-13 juli - Visfestivaltåg från Västervik

Mer information finns här: Länk

19 juli - Ta tåget till Diggiloo i Västervik

Mer information finns här: Länk

Trafikinformation

Ingen trafikinformation just nu!

Medlemsaktiviteter

Arbetshelger verkstad 2024

29-30/6: Översyner

27-28/7: Översyner

14-15/9: Översyn och reparationer

Kontaktperson: Mikael Lövstedt, 076-115 23 34

Arbetsdagar signal 2024:

Inget planerat just nu

Kontaktperson: Mattias Månsson, 070-916 51 41

Arbetsdagar bana 2024:

Slipersbyten, löpande, normalt helger

Kontaktperson: Daniel Niklasson: 073-043 11 16

Antal bytta sliprar 2024

1760 (uppdaterat 10/7 2024)

2023 byttes 2708 sliprar

2022 byttes 4154 sliprar

2021 byttes 2823 sliprar

2020 byttes 3704 sliprar

Sedan 1/1 2020 har 15149 sliprar bytts

Stöd verksamheten

Läs mer om hur du kan stödja vår verksamhet

Stöd verksamheten

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening