×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Verksamhetsutövarna utmed järnvägen

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik består av två delar där sträckan Hultsfred-Jenny utgör den egentliga smalspårsjärnvägen. Sträckan Jenny-Västervik utgör Västerviks driftplats och ägs i sin helhet av Trafikverket. I Jenny ansluter norra banan från Åtvidaberg och trafiken där utförs av SJ AB under varumärket "Krösatåg" sedan den 12 december 2021. Mellan Västervik och Jenny delar norra och södra banan sträckning på landets enda treskensspår med reguljär trafik. Västerviks driftplats fjärrstyrs från Trafikverkets Trafikcentral i Norrköping och spåren underhålls av Infanord AB.

Själva smalspårsverksamheten består av tre organisationer som gemensamt arbetar under namnet "Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik"

Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF

Tjustbygdens Järnvägsförening  bildades 1979 av en grupp järnvägsintresserade i Västervik. Föreningens ursprungliga syfte var att bevara ett museitågsätt med ångloket NVHJ 22 och andra äldre fordon från Västerviksbanorna samt bedriva utfärdstrafik med Västervik som bas. Under åren 1983-1992 bedrev man främst ångtågstrafik på sträckan Västervik-Verkebäck, vid sidan om andra trafikutövare på banan. Efter 1993 har verksamheten kommit att utvecklas till dagens intensiva verksamhet där man är den enda trafikutövaren på järnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Idag har TJF närmare 800 medlemmar som verkar för att bevara och köra trafik på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Verksamheterna inom föreningen är av vitt skilda slag, allt från fordonsrenoveringar till plantering av stationsrabatter och slipersbyte. Årligen byts mellan 2000-3000 sliprar på vår bana. Alla har någon kunskap som kan tas tillvara eller annars kan man alltid lära sig någonting nytt. I föreningens fordonspark finns ånglok, rälsbussfordon, lokomotorer samt ett större antal person- och godsvagnar. Förutom de egna fordonen har TJF ett flertal fordon deponerade hos sig från ett flertal olika ägare. Renoveringsarbeten på fordon sker främst i järnvägsverkstaden i Västervik.

TJF är en demokratisk förening som leds av en styrelse utsedd av föreningens årsstämma. För den praktiska verksamheten finns ett antal avdelningar som ansvarar för trafik, maskin, säkerhet samt marknadsföring och försäljning. Varje avdelning leds av en avdelningsansvarig. Föreningens stadgar hittar på denna länk

TJF har Transportstyrelsens tillstånd att bedriva järnvägstrafik (persontrafik) på FAS spåranläggning Västervik-Hultsfred samt Trafikverkets spåranläggning inom Västerviks driftplats.

Vill du läsa mer om Tjustbygdens Järnvägsförenings historia, klicka på länken

Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS

Bildades 1993 på initiativ av Järnvägsfonden för att rädda järnvägen Hultsfred-Västervik. Sedan bildandet har man fått järnvägen byggnadsminnesförklarad, bron för E22:an vid Rödsle byggd och smalspårstrafiken återupptagen Jenny-Västervik. Man har även utfört en större upprustning av bana och byggnader. FAS är ägare till smalspårsjärnvägen Jenny-Hultsfred med tillhörande byggnader och anläggningar. I anläggningen ingår bland annat verkstadsområdet i Västervik med verkstadsbyggnader, rundlokstall och personalhus, stationshus med magasin och komplementbyggnader i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo, en banvaktstuga i Hultsfred samt ett antal mindre hållplatsbyggnader, dressinbodar och liknande utmed banan. Utöver själva spåranläggningen omfattar anläggningen även vissa större markområden på vissa platser utmed banan. 

FAS har Transportsstyrelsen tillstånd att vara infrastrukturförvaltare för Västerviks smalspårsbangård och banan Västervik-Hultsfred. FAS inriktning är att upprätthålla sträckan Hultsfred-Västervik i trafikdugligt skick för tågtrafik och att långsiktigt rusta bansträckan

 

1914 års järnvägskonsortiums donationsfond (Järnvägsfonden)

Fonden, som i dagligt tal benämns Järnvägsfonden, skapades 1914 av Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnvägsaktiebolag för insamling av medel till inköpet av Norsholm-Bersbo Järnväg. Det kom att leda till bildandet av  Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägsaktiebolag, NVHJ. Överskottet placerades i en samhällsnyttig fond. Fonden har haft som uppgift att främja välgörande ändamål, turism och kommunikation i norra Kalmar län. 1993 kom Järnvägsfonden att agera för ett bevarande av järnvägen mellan Hultsfred och Västervik och bildade FAS där fonden är majoritetsägare. Idag är fondens huvudsyfte att äga FAS.

 

Evenemang och utflykter

11-13 juli - Visfestivaltåg från Västervik

Mer information finns här: Länk

19 juli - Ta tåget till Diggiloo i Västervik

Mer information finns här: Länk

Trafikinformation

Ingen trafikinformation just nu!

Medlemsaktiviteter

Arbetshelger verkstad 2024

29-30/6: Översyner

27-28/7: Översyner

14-15/9: Översyn och reparationer

Kontaktperson: Mikael Lövstedt, 076-115 23 34

Arbetsdagar signal 2024:

Inget planerat just nu

Kontaktperson: Mattias Månsson, 070-916 51 41

Arbetsdagar bana 2024:

Slipersbyten, löpande, normalt helger

Kontaktperson: Daniel Niklasson: 073-043 11 16

Antal bytta sliprar 2024

1760 (uppdaterat 10/7 2024)

2023 byttes 2708 sliprar

2022 byttes 4154 sliprar

2021 byttes 2823 sliprar

2020 byttes 3704 sliprar

Sedan 1/1 2020 har 15149 sliprar bytts

Stöd verksamheten

Läs mer om hur du kan stödja vår verksamhet

Stöd verksamheten

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening