×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Så har ännu ett år gått vid Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik och vi vill fortsätta traditionen med en årskrönika i bildformat.

Den stränga vintern, som inte släppte sitt grepp förrän i mars, gjorde att vi kunde lägga mycket mer tid på röjning jämfört med tidigare år. Två kraftiga stormar medförde hel del arbete med röjning och bortforsling av stormfällda träd. Andra insatser som gjorts var manuell röjning söder om Fårhult upp mot Vigelsbo samt röjning av skärningar mellan Jenny och Ankarsrum. Vidare har arbetet fortsatt med signalanläggningen i Totebo och under året kunde den renoverade vägskyddsanläggningen vid Totebo Gård tas i bruk och reläskåpet till ställverket i Totebo kom på sin plats.

Årets tågtrafik var den mest omfattande i föreningens historia, vissa dagar kördes chartertåg varje dag och när julborden i Fårhult drog igång i november körde vi flera vardagar och helger dit, samtidigt som vi körde tomtetåg Hultsfred─Vena och Västervik─Verkebäck. Vi har också fortsatt med våra populära utflyktsturer, där vi gör utflykter med rälsbusståg och guide till olika intressanta platser längs med banan. Totalt kördes 272 ordinarie tåg, kompletterat med hela 172 extratåg och 40 stycken spärrfärder med resande. Det märks att vår järnväg är mycket populär.

Banavdelningen har som vanligt haft ett högt tempo och i år bytt totalt 4154 sliprar. Vi har till och med bytt sliprar (68 st) åt dressinbanan söderut från Hultsfred som en del i deras flytt till stationsområdet.

Ett större projekt som klarades av under våren var upprustning av plattformen vid Långsjön. Den gamla plattformen, som tillkom 1991, var av avvikande utseende med kanter av slipers och det saknades också ramp upp på plattformen. Tack vare ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 60.000 kronor kunde en ny plattform byggas där den gamla låg. Den nya plattformen gjordes dessutom längre, 36 meter, vilket möjliggör på- och avstigning från tre rälsbussar, även om inte alla dörrar kan rymmas vid plattformen. I samband med plattformsarbetet byttes samtliga sliprar i spåret, övergången vid hållplatsen renoverades med moträler och slutligen byggdes ett nytt staket mot rastplatsen.

I verkstäderna i Västervik har arbetet med revisionen av YBo5p 893 fortsatt. Rälsbussen har nu nått stadiet att den börjat plockas ihop och under året kunde delar av inredningen återmonteras, rälsbussen fick också sina nyreviderade boggier monterade. Dock återstår en hel del arbete innan övrig drivlina kan vara på plats. I samband med att vi firade att det 2022 var 70 år sedan den första rälsbussen av YBo5p-typ levererades inbjöds till en enklare grillkväll där information lämnades inte bara om rälsbussar i allmänhet utan våra egna i synnerhet.

Stationsträdgården i Verkebäck har i ett EU-projekt kunnat renoveras till ett tänkt 1950-talsutseende. Mer information om projektet och hur det ser ut kan du läsa här: Stationsträdgården i Verkebäck klar

Under våren och försommaren hölls två träffar för nya konduktörer som vill ut och arbeta på tågen och för de äldre som ville fräscha upp sina kunskaper. I takt med att resande ökar så blir vårt bemötande och arbetssättet ombord viktigare. Signalarbetena fortsatte även under sommaren med först sedvanlig översyn och vidare arbeten i Totebo

Sommartrafiken drog som vanligt igång i juni och trevagnarståg blev det nya normala i högtrafik. Sommartrafiken gick bra och trots ett par större haverier på YBo5p 888 och YBo5p 900 kunde trafiken klaras utan några inställda tåg, men flitens lampa lös vissa kvällar extra länge i verkstaden för att få ihop fungerande fordon till trafiken. Sommaren gick för övrigt utan ett enda inställt tåg och endast ett fåtal försenade, som mest 20 minuter.

Under hösten fortsatte arbetena i verkstaden med att plocka ihop YBo5p 893 och en hel del arbete på våra godsvagnar kunde genomföras, bland annat påbörjades målningsarbeten på NVHJ Gm 224 och flera av våra godsvagnar målades och fick nytt virke. Lokomotorn Z4p 318 fick förutom normalt underhåll även en större översyn och ny färg. Lokomotorn Katrinefors AB 2 kunde dessutom äntligen provköras på linjen efter att fordonsgodkännandet anlänt under hösten.

Men nog skrivet i text, följ med på ett bildsvep från årets verksamhet:

15 januari: Tjälen har inte gått ur banan, så det passar bra med slyröjning, här strax norr om Väderum.

 

16 januari: Lastning av sly vid Valstad. Man slutar aldrig att förundras över allt arbete som lades ner för att bygga järnvägen en gång i tiden. Denna stensättning vid Valstad är ett sådant exempel.

 

14 februari: I Totebo har signalavdelningen arbetat flitigt under året. Vägskyddsanläggningen Totebo gård har gjorts i ordning med bland annat ny kabeldragning och utbyte av komponenter. Tack vare detta kunde hastigheten höjas i riktning från Totebo station mot Ankarsrum. För att kunna höja från andra hållet återstår ytterligare kabelgrävning att göra. 

 

14 februari: En påkörd kryssmärkesstolpe vid Totebo gård byts ut. 

 

22 februari: Arbetet med att byta ut den gamla plattformen i Långsjön har påbörjats med komplett slipersbyte och rivning av den gamla plattformen. Här hade tjälen ännu inte släppt, men med en grävmaskin till hjälp kunde arbetet genomföras effektivt.

 

26 februari: Ställverksskåpet som under hösten 2021 byggts färdigt i Västervik fraktades på godsvagn ut till Totebo där det lyftes på plats. Luckorna är avtagna för att komma åt bättre. 

 

27 februari: Under året blev det bestämt att ångloket S2p 3037, som vi haft på deposition från Wadstena─Fogelsta Järnväg skulle lämna banan och istället användas på museibanan Skara─Lundsbrunns Järnvägar, en överenskommelse som alla tre föreningar har nytta av. Här har Z4p 261 dragit ut loket ur stallet.

 

Den 27 mars var loket färdigt för transport till Skara och en maskintrailer av större modell hämtade loket i Västervik för vidare transport till Skara. Vi önskar Skara lycka till med loket och tackar samtidigt WFJ för lånet

  

3:e mars: Under mars pågick också en större sly- och trädröjningsinsats söder om Fårhult. Närmare en halv kilometer röjdes av på träd och sly, något som helt förändrat bilden och numera kan man till och med se Fårhultsjön lite bättre än tidigare. 

 

18 mars: Den renoverade plattformen vid Långsjön är i det närmaste färdigställd, återstår att montera belysningen i "plåtstinsen". I samband med ombyggnationen monterades en elektrisk påstigningssignal. Denna modell har inte en reflekterande gul/röd tavla utan en brandgul lampa som tänds när tavlan vrids ut så föraren ska se påstigningssignalen även nattetid. 

 

Ett av de större projekten som verkstadsgänget pysslat med under året är den fortsatta revisionen av rälsbussen YBo5p 893. Revisionen har nu nått stadiet att man börjat plocka ihop rälsbussen igen och här har rörstommarna till sätena monterats på plats. 

 

Rälsbussens boggier har monterats ihop och under sommaren kunde rälsbussen få sina verkstadsboggier utbytta mot sina ordinarie boggier. 

 

893 har är på väg från motorverkstaden till lokstallet på sina verkstadsboggier och har ställts på vändskivan för att kunna tas in i stallplats 9 för att kunna byta boggier. Vagnens lackering blänker i solskenet. 

 

893 står återigen på egna boggier och det är dags att växla in vagnen i verkstaden för att montera stötdämpare m.m. Under året gick arbetet vidare med montering av drivlina och övriga komponenter. Kanske får vi se rälsbussen i trafik sommaren 2023, men osvuret är bäst. 

 

19 mars: Det mesta av tjälen hade gått ur backen och slipersbytena kunde starta. Under året nådde man över 4100 bytta sliprar i huvud- och sidospår

 

4 april: Frånsett ströbyten här och var så har årets fokus legat på att byta sliprar från Totebo och norrut mot Ankarsrum. Här byter vi även äldre sliprar som vi själva lagt i en gång i tiden, men som då var av mycket sämre kvalitet. Slipersbeståndet är nu så bra att förfallet hela tiden hålls efter och beståndet förbättras. 

 

18 april: Slipersbytargänget har nått Hjorteds hållplats på sin väg norrut. Här var slipersbeståndet ganska dåligt och i princip blev det totalbyte av sliprar på en längre sträcka. 

 

Slyröjning med slyröjningsaggregat är ett effektivt sätt att hålla undan växtligheten. I år hann vi köra ca 30 km innan sommarsäsongen drog igång. Här ett parti vid Tjursbo, norr om Ankarsrum.

 

 

 

30 april: Utbildning för nya och gamla konduktörer i taxetabeller och biljettskrivning. Under året kördes två tillfällen för utbildning till konduktörer ombord på rälsbussar. Vi pratade inte bara biljettregler utan ägnade också en hel del tid till diskussioner kring arbetet ombord i tågen. När tåglängderna börjar komma upp i tre vagnar är det viktigt att man hittar ett arbetssätt som fungerar ombord så att kunderna känner sig omhändertagna och att tidtabellen kan hållas. På bilden gnuggar de blivande konduktörerna sina geniknölar över någon konstig biljettkombination som utbildaren satt ihop. 

 

30 april: Samtidigt som konduktörsutbildningen pågick var ett gäng ute och bytte sliprar i kurvorna kring Hjorted.

 

30 april: Trafiksäsongen inleddes traditionsenligt med tåg till Valborgsmässofirandet i Ankarsrum, där ett häftigt fyrverkeri bjöd på en trevlig avslutning på kvällen.

 

1:a maj: Helgens andra begivenhet, tåg till kosläppet i Totebo. Här har det lokomotordragna tåget ankommit från Västervik och strax ska ett rälsbusståg komma från andra hållet. Detta gav också ett utmärkt tillfälle till övning för de konduktörer som var helt nya i verksamheten. 

 

I maj startade arbetet med att återställa Verkebäcks stationsträdgård till ett tänkt utseende från 1950-talet. Mer om hur arbetet gick till samt det färdiga resultatet kan du läsa om på denna länk:  Stationsträdgården i Verkebäck klar

 

11 maj: Den tusende bytta slipern för året kom i banan.

 

13 maj: Maj och juni var chartertågens månad. Vissa gånger gick det i princip trafik varje dag på någon delsträcka av banan med chartertåg och vi kan inte utan stolthet konstatera att vi slagit rekord i antalet chartertåg i föreningens historia.

 

15 maj: Ett unikt fotoprojekt såg dagens ljus. Boken Spår av passion hade premiär på Västerviks museum. Fotografen Staffan Ekengren tecknar ett nära porträtt av arbetet på och runt omkring dagens järnväg och för att lyckas med detta har han ägnat ett helt år och följt vår verksamhet med sin kamera. Tack vare Tjustbygdens Sparbank fick Tjustbygdens järnvägsförening 300 fria exemplar som i princip såldes slut under året. Vill du veta mer om boken och beställa ett eget exemplar, se Spår av passion

 

23 maj: Resgodsvagnen SJ Fp 165 har fått sig en rejäl uppfräschning under året, bland annat har vagnen fått rötskadade bräder utbytta och målats helt. Här pågår utbyte av brädorna på plattformen.

 

23 juni: Sommartrafiken har startat och rälsbussen YBo5p 883 med kompis har stannat till vid Långsjön på väg söderut mot Hultsfred. Efter att plattformen byggts om får två vagnar helt och hållet plats vid plattformen, något som underlättar på- och avstigning vid trafiktoppar med långa tåg och många resande

 

7 Juli: Tjustbygdens Järnvägsförening fick i våras ett erbjudande från Jädraås─Tallås Järnväg i Gästrikland att överta vagnen Nordmark─Klarälvens Järnvägar (NKlJ) 17. Föreningen accepterade givetvis det generösa erbjudandet och här är vagnen på väg in i lokstallet efter att ha transporterats till Västervik. Mer om vagnen kan du läsa på denna länk: Ny vagn till TJF - Gåva från JTJ.

Under året fick vi också möjligheten att överta fem godsvagnar i överenskommelse med dödsboet efter järnvägsentusiasten Stig Lundin, något man kan läsa om här: Godsvagnar till TJF

 

21 juli: Banunderhållet fortsätter även sommartid. Fotografens skugga är lång när han tar bilden på Z4p 264 i Vena. I den vackra julikvällen har banavdelningen dragit ihop ett gäng för att utföra en del akuta arbeten på Vena mosse. 

 

11 augusti: En tradition vi har sedan länge är att nyutexaminerade tågklarerare måste bjuda personalen på kaffe och tårta. Tobias, som den 10 augusti blev godkänd som tågklarerare har här dukat upp så att personalen på morgontåget 89110 ska få kaffe och jordgubbstårta

 

11 augusti: Trevagnarståg är som sagt det nya normala. Några gånger försökte vi oss på att köra med två vagnar i morgonsvängarna till Hultsfred, men det blev ofta så mycket folk att vi fick förstärka eftermiddagståget, även långt in i augusti. Här har tåg 89116 med rälsbussen YBo5p 874 främst stannat till i Tuna på sin väg mot Hultsfred.

 

19 augusti: Z4p 318 var inne för underhåll och större översyn. I samband med det bestämde sig maskinavdelningen även för att det var dags för en lackering.

 

20 augusti: I Spångenäs pågick under året slipersbyten för hand på främst sidospåret. Slipersbytet får denna dag dock vänta medan södergående rälsbusståg 89110 passerar.

   

28 augusti: Hultsfred marknad och vi körde tre tåg från Västervik till Hultsfred, samtliga i princip fullsatta. Här har alla föreningens trafikdugliga rälsbussar samlats i Hultsfred, totalt fyra motorvagnar och två släpvagnar deltog. Dessutom körde vi pendeltrafik mellan stationen och hembygdsparken.

 

28 augusti: Det lokomotordragna tåget är redo att lämna Hultsfred och rulla tillbaka mot Västervik

 

En odaterad bild från Verkebäck, någon av sommartrafikens sista trafikdagar. Föraren på rälsbussen YBo5p 888 har klivit ut på plattformen för att invänta tågklarerarens körtillstånd.

 

November: Ett av de större arrangemangen under året var "Mellan nu och ingenting", ett samarbete mellan Tjustbygdens Järnvägsförening och Västerviks kommunkoreograf. Kommunkoreografen satte upp något så ovanligt som en dansföreställning ombord på ett rälsbusståg och då i vår släpvagn UBo3yp 2133. Det repeterades flitigt både i stillastående och rullande tågsätt och den 3-5 november skedde föreställningarna ombord på tåg som kördes tur och retur Västervik─Verkebäck. Samtliga biljetter gick åt, något varken vi eller arrangören väntat oss, men det är ju så klart kul med fullt hus (eller ska vi säga fullt tåg?). Bilden ovan visar koreografen själv, Gabriella Engdahl. Foto: Nathalie Chavez.

 

30 oktober: Verkstadsvardag igen. Vagnen NVHJ Gm 224 har tagit in i verkstaden efter att stått utomhus under lång tid. Under hösten och kommande år ska vagnen rustas upp, målas i rätt färg (linjeoljefärg) och även få en del väggpanel och delar av taket utbytt. Mer om vagnen och dess historia kan du läsa här: Våra godsvagnar

 

12 november: Äntligen har fordonsgodkännandet för lokomotorn Katrinefors AB 2 kommit från Transportstyrelsen och här är lokomotorn tillsammans med den för året nylackerade Z4p 318 ute på provtur. Loket kommer bli ett bra tillskott till banarbetstågen. 

 

 

19 november: Trafik under vintermånaderna kräver andra resurser och förberedelser jämfört med sommartid. Banan måste snöröjas, ofta flera gånger och vägövergångar kan behöva rensas från is och sand. Här har Z4p 318 kommit till Hultsfred och ska vända åter mot Västervik, anledningen till denna snöröjning var att det någon dag senare skulle köras tomtetåg Hultsfred─Vena.

 

19 november: Snöfallet har tilltagit och lokomotorn med förare stannar till i Ankarsrum för en paus och lite rensopning av rutor. 

 

21 november: Snöandet fortsatte och den tunga snön knäckte hundratals träd längs med hela banan. Men skam den som ger sig. Banavdelningen samlade ihop ett gäng med motorsågar och röjde linjen. Det ska sägas att trafiken ställdes in helt på de normalspåriga banorna i vårt område under några dygn, men vår annonserade julbordstrafik till Fårhult och till julmarknaden i Ankarsrum kunde köras enligt plan.

 

Ett av julbordstågen har ankommit Fårhult och ska efter att ha släppt av gästerna vända åter mot Västervik.

 

26 november: Tomtetåg Hultsfred─Vena. För andra året i rad körde vi detta arrangemang och besöksantalet förbättrades märkbart i år, något som talar för att det tar ett tag att "köra in" arrangemangen som vi gör. 

 

10 december: Full fart i Verkebäcks väntsal med servering av kaffe, glögg, lussebullar och varmkorv. Totalt åkte närmare 270 personer med våra tre tomtetågsavgångar under detta veckoslut. På lördagen var det dessutom julfest för föreningsmedlemmarna, något som lockade närmare 60 personer.

 

10 december: Passagerarna har stigit på och avvaktar återfärden mot Västervik. Våra vagnar värmdes upp av vedkaminer i varje vagn.

 

17 december: Sist, men absolut inte minst så bjuder vi på en bild från ett av de största banarbetsprojekten i föreningens historia. Hultsfreds bangård ska i samarbete med Hultsfreds kommun byggas om så att dressinuthyrningsverksamheten som idag drivs av Föreningen Smalspåret Växjö-Västerviks Hultsfredsavdelning ska kunna flytta upp till ett läge närmare stationen. Kommunen planerar ett bostadsområde kring Herrstorpet, vilket på sikt omöjliggör en bra angöring för nuvarande dressindepå vid Björkudd. I korthet ska de två plattformsspåren 5 och 6 dras om och anslutas med en ny växel ut mot bangårdens spår 54 och 55. Samtidigt bryts den nuvarande spårförbindelsen och bangården delas i en bangård för våra tåg och en annan för dressinerna. Som en del i arbetena rustas plattformen och området upp. Totalt omfattar arbetena 1,1 miljoner kronor, något som Hultsfreds kommun finansierar.

Vi vill också passa på att uttrycka vår stora tacksamhet för att Hultsfreds kommun ger oss denna möjlighet att förbättra stationsmiljön i Hultsfred, något vi inte skulle kunna gjort på egen hand.

 Vi på Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik vill därmed tacka för oss detta och önska ett Gott Nytt År. Vill du stödja vår verksamhet och kanske bli medlem, läs mer på denna sida: Bli medlem (smalsparet.se)