×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Dags igen för ett litet bildreportage från vår järnväg, Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik. 

Vintern var ovanligt lång i år och det dröjde ända till slutet på mars innan slipersbytena kom igång på allvar, men verksamheten låg inte nere för det. Under våren pågick arbeten med det nya ställverket i Totebo, sly- och trädröjning och verkstadsarbeten på främst motorvagnarna. Plattformen i Långsjön kunde byggas om och tillgänglighetsanpassas efter ett bidrag från Riksantikvarieämbetet, något vi verkligen är tacksamma för, då Långsjön är en hållplats med mycket på- och avstigande. 

 

Vi börjar den 14 februari, här ska en påkörd kryssmärkesstolpe i Totebo bytas ut. Just denna vägskyddsanläggning, Totebo gård, har signalavdelningen arbetet flitigt med och bytt ut både kablar och komponenter som förberedelse för installationen av ställverket i Totebo.

 

Kryssmärkesstolpen utbytt och plankorsningen siktröjd. 

  

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatsen i Långsjön startade under februari. Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (FAS) beviljades ett bidrag på 60 000:- av Riksantikvarieämbetet för att öka tillgängligheten vid Långsjöns hållplats. I projektet ingår att en ny plattform ska byggas som är mer anpassad för dagens krav än den som byggdes under 90-talet. När vi ändå hade maskiner på plats passade vi på att byta sliprar längs med plattformen. Fortfarande låg mycket snö kvar i skogarna, men i Långsjön hade tjälen gått ur marken och med traktorer går det lätt att byta sliprar.

  
 
Den 3 mars hade plattformskanterna placerats ut och bygget av plattformen påbörjats. 
 
 
 
En ny slänt ut mot parkeringen har anlagts och vägskyddsförsignalen har riktats efter att tidigare ha blivit påkörd. Ett staket ska också sättas upp mellan parkeringen och järnvägen.
 
 
 
Den 18 mars hade mark- och anläggningsarbetena i princip avslutats och nytt staket monterats mot parkeringen. Den nya plattformen är betydligt längre än den gamla och numera ryms två rälsbussar vid plattformen istället för som tidigare bara en enda. 
 
 
 
Under påskhelgen driftsattes påstigningstavlans lampa. En vridkontakt ser till så att lampan tänds när man vrider tavlan mot det ankommande tåget.
 
 
 
Vi fortsätter till signalavdelningens största projekt i år, monteringen av det nya ställverket till Totebo. Här pågår kabeldragning och montering av komponenter. Motorvagnshallen får tidvis tjänstgöra även som signalbyggnadshall, något som är praktiskt vintertid.
 
 
 
När montering och kabeldragning avslutats i Västervik lastades ställverket på en av våra O-vagnar och kördes ut till Totebo. Här har transporten fångats i kvällsmörkret i Verkebäck den 25 februari. 
 
 
 
Dagen efter, den 26 februari, lyftes ställverket av från O-vagnen och ställdes på sina plintar och signalgänget började ansluta spårlednings- och kraftkablar. 
 
 
 
Erik plintar in kablar. Innan ställverket tas i bruks så kontrolleras ytterligare en gång att alla kablar är rätt kopplade mellan olika komponenter. 
 
 
 
6 nya isolerskarvar har lagts in i i Totebo. Isolerskarvens syfte är att elektriskt isolera rälerna från varandra så att man senare kan bygga spårledning. Spårledningen används i sin tur för att detektera om ett järnvägsfordon befinner sig på spåret. 
 
 
 
 Stolpe och skåp för den blivande infartssignalen för tåg från Tuna grävdes ner i backen.
 
 
 
Kring Fårhult påbörjades under februari en punktinsats där banavdelningen både röjde sly och tog ner såväl större som mindre träd. Just detta parti av banan hade växt igen ganska rejält och det var nu dags för en större insats som pågick under flera helger och vardagar. Den 26:e februari hade arbetet startat.
 
 
 
Motorsågarna fick arbeta hårt för att röja alla större och mindre träd. 
 
 
 
 Röjningsarbetet börjar bli klart och träden läggs i lagom högar för att sedan kunna köras in och senare flisas.
 
 
 
Inte bara i Fårhultstrakten har det röjts, utan även på andra platser, här mellan Ankarsrum och Tjursbo den 6 mars.
Totalt fick kranvagnen gå sex vändor innan allt sly var inkört från denna plats. 
 
Årets första chartertåg kördes redan den 5 mars, vilket var rekordtidigt. YBo5p 883 och 888 passerar här Verkebäck på väg till slutmålet för resan, restaurang Gröna Tuppen i Fårhult.
 
 
 
Tillbaka till Västervik och en titt in i verkstaden igen. Här står en nyrenoverad Scania-motor till YBo5p 900. Den gamla motorn har krånglat mycket och till slut beslöt sig maskinavdelningen för att byta motor, vilket väntas göra att tillförlitligheten går upp och maskinavdelningen slipper byta topplockspackningar i parti och minut. Den gamla motorn ska nu gås igenom för att se om den kan repareras och eventuellt bli reservmotor.
 
 
 
Inne i lokstallet började man under februari sätta ihop ångloket S2p 3037 för vidare transport till Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Det är ganska många delar som ska plockas ihop och monteras. Ett gäng från Skara var nere hos oss i Västervik flera helger under februari och mars för att  få allting klart. 
 
 
 
Loket drogs en dag ut ur stall med hjälp av lokomotorn Z4p 261. Anledningen var montering av lokets vattentankar som på grund av utrymmesbrist måste ske utomhus.
 
 
 
Den 28 mars lastades loket på trailer för vidare befordran till Skara där driftsättning väntar. Vi tackar museiföreningen Vadstena-Fogelsta järnväg för lånet av loket och önskar gänget vid Skara-Lundbrunns järnvägar lycka till!
 
 
 
Vi tittar in i verkstan igen den 19 mars. Inne i motorverkstaden pågick som vanligt arbeten av större och mindre format. Rälsbussarna YBo5p 900, 883 och 893 står inne. Närmast den nya motorn till YBo5p 900.
 
 
 
Renoveringen av rälsbussen YBo5p 893 går fortsatt framåt och inredningen börjar återigen komma på plats. Sedan tidigare har fönsterlister och bagagehyllor kommit på plats och nu har även rörstommarna till sätena monterats.
 
 
 
Rälsbussarna YBo5p 888 och 897 står i motorvagnshallen, redo att gå i olika chartertåg under våren. 
 
 
 
Det mesta av slyröjningen sker numera maskinellt med hjälp av vårt slyröjningsaggregat. Aggregatet är monterad på en överföringsvagn som dras av en av våra Z4p-lokomotorer.
 
 
 
Detta aggregat, som inköptes genom en insamling bland föreningens medlemmar och följare på Facebook förra året är större än det gamla och kan därmed täcka en större yta, vilket gör att antalet drag kan minskas och slyröjningen går därmed effektivare. Här har ett parti påbörjats....
 
 
 
...och sedan avslutats. Aggregatet är så kraftigt att det även tar mindre träd. 
 
 
 
För att inte grenar ska slå i fordonen så röjs även dessa med hjälp av slyröjningsaggregatet.
 
 
Slipersbytarsäsongen startade ovanligt sent i år, tack vare att tjälen inte ville gå ur marken. Kalla nätter långt in i slutet på mars gjorde att slipersbytargänget fick vänta till den 28 mars innan man på allvar satte igång. 

Slipersbyte är en av de mest omfattande insatserna för att vi ska kunna trafikera hela banan även i framtiden. Det finns ca 100 000 sliprar i banan och byte sker kontinuerligt. I år har 546 sliprar bytts och sedan 2020 är vi uppe i 7073 bytta sliprar. Det motsvarar det totala slipersbeståndet på 5,3 km bana. Vi byter inte alla sliprar samtidigt på en sträcka, under de senaste 30 åren har byten skett utmed hela banan och det vi byter nu är sådant som inte bytts tidigare under den perioden. I år kommer arbeten främst ske mellan Totebo och Ankarsrum.

Du vet väl att vi under våren har en del evenemang av olika slag? Dels har vi en järnvägsarkeologisk utfärd med rälsbuss Västervik-Tuna den 23 april, klicka här för att läsa mer

Vidare så har du också möjliget att förhandteckna dig för ett exemplar av fotoboken Spår av passion, ett unikt reportage av fotografen och skribenten Staffan Ekengren som under några månader följt det starka engagemanget på Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik. Läs mer i den separata artikeln här

Mer information om kommande trafikdagar, evenemang m.m. hittar du som vanligt på vår hemsida, smalsparet.se