×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Rälsbussläp

Till den stora serien av rälsbussar av typen YBo5p så beställde SJ även släpvagnar av olika modeller. Utöver de släpvagnstyper som finns kvar hos Tjustbygdens Järnvägsförening så fanns det även släp med gods- och postutrymme eller enbart godsutrymme. De släpvagnar som nu finns kvar är samtliga så kallade manövervagnar. Det betyder att tåget kan manövreras även från släpvagnen. Släpvagnarna används numera mest som förstärkningsfordon vid trafiktoppar.

SJ UCFo3yp 1791

Littera och nr: UCFo3yp 1791

Tidigare littera och nr: SJ UCFo3yp 1791, SJ UBFo3yp 1791, SJ UBFYP 1791, Klarälvsbanans Vänner UBFYP 1791, VHVJ UBFYP 1791, SMAB UBFYP 1791, FSVV UBFYP 1791

Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå, 1952

Tillverkningsår: 1952

Antal sittplatser: 40

Placering/ägare: SJ Västervik 1952, SJ Växjö 1975, Klarälvsbanans Vänner Hagfors 1982, VHVJ 1987, SmAB 1993, FSVV 1997 (deposition till TJF), 2017 TJF

UCFo3yp var den vanligaste släpvagnstypen till smalspårsrälsbussar av 1950-talsmodell. Fordonstypen har 40 sittplatser i en salong och i ena änden finns det ett godsutrymme. En nyhet för smalspår som infördes med denna fordonstyp är att det finns en förarplats i ena änden. Detta saknades på tidigare rälsbussläp vilket medförde att de inte kunde gå främst i tåg. I tåg bestående av enbart en rälsbuss med en tillkopplad släpvagn innebar det att man var tvungen att växla om dem när tåget skulle byta riktning, något som man nu kunde slippa. I samband med klassreformen 1956 så kom litterat att ändras till UBFo3yp då vagnarna blev andra klass istället för tredje. 1970 kom litterat att ändras igen då ett nytt litterasystem infördes för rälsbussar och personvagnar, det nya litterat blev UBFYP.

UCFo3yp 1791 är den allra första släpvagnen som levererades till rälsbussar av den modell som numera finns på banan. Som nylevererad i september 1952 hamnade vagnen direkt i Västervik. Vid leveransen var den målad i grönt och cremegult. Färgsättningen var lik den som fanns på de stålrälsbussar som levererats till SJ under slutet av 1940-talet. Färgerna förekom även på äldre rälsbussar och även på landsvägsbussar hos SJ. Från 1953 års leverans kom färgsättningen att ändras till gult och orange. UCFo3yp 1791 kom att målas om redan i september 1954 till den nya färgsättningen. 

Släpet kom att byggas om en del i samband med revision 1969 då bland annat takluckorna togs svetsades igen och skåpen för destinationsskyltarna togs bort. 1975 omplacerades släpet till Växjö där det mest kom att stå som reserv för trafiktoppar. I september 1982 kom släpet att avregistreras och säljas vidare till en privatperson som i sin tur sålde det vidare till Klarälvsbanans Vänner i Hagfors dit det anlände 1983. UBFYP 1791 kom att användas en del i turisttrafik mellan Hagfors och Deje fram till 1987. Det såldes tillbaka till Småland och hamnade 1988 hos Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) som använde det i sin trafik mellan Växjö och Västervik.

Efter att VHVJ gått i konkurs i december 1992 kom släpet året efter att säljas till det nystartade Småländska Smalspåret AB (SMAB). Hos SMAB användes släpet mest vid pendeltrafiken vid den årliga Hultsfredsfestivalen och någon enstaka gång vid trafiktoppar. 1997 såldes 1791 vidare till Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik som deponerade det hos Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och kom att användas i trafik under drygt tio år, främst vid trafiktoppar. 2009 återfick släpet sin ursprungliga målning men det dröjde till 2013 innan det åter kom i trafik efter att bland annat ha fått förarbordet utbytt och inredningen uppfräschad. Sedan 2017 ägs släpet av TJF.

 

SJ UBFo4yp 2128

Littera och nr: UBFo4yp 2128

Tidigare littera och nr: SJ UBFo4yp 2128, SJ UBFYP 2128

Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå, 1957

Antal sittplatser: 32

Placering/ägare: SJ Kalmar 1957, SJ Växjö 1968, Västra Östergötlands Järnvägsförening 1983, 2001 TJF

Eftersom godsavdelningen på släpvagnarna av typen UBFo3yp inte alltid räckte till på banorna runt Kalmar kom SJ att beställa sex släpvagnar med större godsavdelning. Släpvagnarna fick littera UBFo4yp, det ändrades 1970 till UBFYP. Vår vagn levererades den 21 nomveber 1957 till Kalmar. Efter att persontrafiken lagts ner på smalspåren runt Kalmar kom två av släpen att flyttas till Växjö 1968. Där användes de främst på sträckan mellan Växjö och Åseda fram till mitten av 1970-talet då den planenliga användningen av resgodssläp på sträckan upphörde. Släpen kom att finnas kvar i Växjö för användning vid trafiktoppar.

I början av 1983 såldes UBFYP 2128 till Västra Östergötlands Järnvägsförening, senare Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Jernväg. Användningen i Vadstena var inte särskilt omfattande och då det inte kunde förvaras inomhus valde man att sälja släpet till Tjustbygdens Järnvägsförening 2001. Det transporterades till Västervik och en renovering påbörjades. I samband med att smalspårstrafiken till Västervik kunde återupptas 2003 så kom renoveringen att avstanna eftersom det fanns behov av verkstadsplats för andra fordon.

 

SJ UBo3yp 2133

Littera och nr: UBo3yp 2133

Tidigare littera och nr: SJ UBo3yp 2133, SJ UBYP 2133, VHVJ UBYP 2133, SMAB UBYP 2133

Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå

Tillverkningsår: 1958

Antal sittplatser: 50

Placering/ägare: SJ Skara 1958, SJ Kalmar 1959, SJ Västervik 1968 (inlånad redan 1967), SJ Växjö 1975, Föreningen Rädda Smalspåret 1985, VHVJ 1987, SmAB 1993, Järnvägsfabriken Växjö 1997 (deposition till TJF från 1998, TJF 2010

SJ UBo3yp 2133 är ett rent sittvagnssläp och i ena änden finns en förarplats, men i andra änden finns två rundade soffor, vilket gjort att släpvagnen fått smeknamnet "groggverandan" i föreningen. Släpet används normalt när det finns ett behov av mycket sittplatser.

I den sista beställningen av smalspåriga rälsbussar till SJ ingick sju rena sittvagnssläp för trafiken på fd. Västergötland-Göteborgs Järnvägar, främst sträckan Göteborg-Skara. Ganska snart blev de dock flyttade till andra banor, och 2133 hamnade redan 1958 i Kalmar, där det blev kvar till 1967 då det överfördes till Västervik, den första tiden som inlånad. De första åren i Västervik användes 2133 som förstärkning i vissa tåg, främst på sträckan mellan Västervik och Totebo. Senare kom släpet mest att stå som reserv. 1975 överflyttades 2133 till Växjö tillsammans med övriga rälsbussfordon från Västervik. Det kom att användas i trafiken vid trafiktoppar och sista sommaren med SJ-trafik Växjö-Västervik gick vagnen i näst intill daglig trafik.

Efter SJs nedläggning såldes släpet 1985 till föreningen Rädda Smalspåret som i sin tur sålde det vidare till Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg AB (VHVJ) 1987. VHVJ kom att använda det dels i sin turisttrafik men från höstterminen 1990 och fram till bolagets konkurs i december 1992 användes det i det så kallade skoltåget mellan Växjö och Braås där det fanns behov av sittplatser. 1993 såldes släpet till Småländska Smalspåret AB. Deras användning av släpet var ganska begränsad, det användes vid trafiktoppar och mest vid den årliga Hultsfredsfestivalen. 1997 kom UBYP 2133 att säljas till Järnvägsfabriken i Växjö. Bolaget hade planer på evenemangstrafik med Växjö som utgångspunkt men någon trafik kom aldrig igång. Släpet kom istället att deponeras hos Tjustbygdens Järnvägsförening som slutligen köpte det 2010. Det används numera mest vid trafiktoppar. Den begränsade användningen tillsammans med att släpet numera står inomhus gör att det inte har behövts några större arbetsinsatser genom åren.

Vagnen blev omlackerad 2015 och året efter så gjordes en inre uppfräschning med genomgång av trädetaljer. Under sommaren 2020 användes släpet som förstärkning i stort sett dagligen.

Evenemang och utflykter

 

19 juli - Ta tåget till Diggiloo i Västervik

Mer information finns här: Länk

Trafikinformation

Ingen trafikinformation just nu!

Medlemsaktiviteter

Arbetshelger verkstad 2024

29-30/6: Översyner

27-28/7: Översyner

14-15/9: Översyn och reparationer

Kontaktperson: Mikael Lövstedt, 076-115 23 34

Arbetsdagar signal 2024:

Inget planerat just nu

Kontaktperson: Mattias Månsson, 070-916 51 41

Arbetsdagar bana 2024:

Slipersbyten, löpande, normalt helger

Kontaktperson: Daniel Niklasson: 073-043 11 16

Antal bytta sliprar 2024

1648 (uppdaterat 16/6 2024)

2023 byttes 2708 sliprar

2022 byttes 4154 sliprar

2021 byttes 2823 sliprar

2020 byttes 3704 sliprar

Sedan 1/1 2020 har 15037 sliprar bytts

Stöd verksamheten

Läs mer om hur du kan stödja vår verksamhet

Stöd verksamheten

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening