Under 2020 har vi färdigställt nybyggnad eller ombyggnad av flera vägskyddsanläggningar. Åtgärden är en del i flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik

Ankarsrum Östra har fått en ny trottoar och därmed har gångvägen för fotgängare blivit bättre, bommarna har bytts och och nya signaler för biltrafiken har satts upp. 

Gustavsberg, öster om Ankarsrum, har fått en helt ny anläggning med ljus- och ljudsignaler. I samband med detta har den befintliga vägskyddsanläggningen vid Fågelmossen kompletterats med fler kryssmärken och försingalering.

 

I Vigelsbo, i närheten av Fårhult, kopplades ytterligare en ljus- och ljudanläggning in under 2020.

 

  

Vid Pråmgölen, mellan Spångenäs och Totebo har signalavdelningen lagt ner den största arbetsinsatsen och plankorsningen har återställt till nyskick och försetts med bommar och ny vägbeläggning. I samband med detta lades också helt nya signal-och kraftkablar, vilket innebar att försignalen till Spångenäs ena linjeplatssignal efter 25 år återigen fungerade.