Högtrafiken för sommaren 2020 är nu avslutad. Trots Covid-19 har vi kunnat räkna in en hel del resenärer i tågen och vissa dagar har det krävts upp till fyra vagnar i tågen för att klara den sociala distansen mellan resenärerna. Nu går vi in i lågtrafiken och kör lite färre tåg under augusti och september, men håll utkik, fler evenemang är på gång under hösten. 

Här hittar du Tidtabell lågtrafik

 

Vår lokomotor "Katrinefors 2" har under slutet på juli provkörts på bangården i Västervik. Provkörningen är en av milstolparna efter tre års renoveringsarbete.

Under 2020 har vi färdigställt nybyggnad eller ombyggnad av flera vägskyddsanläggningar. Åtgärden är en del i flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokonto, nytt bankgironummer är 350-3521. 

Bidrag kan också lämnas via Swishnummer 123 040 05 72.

Välkommen med ditt bidrag!