NVHJ Gm 224

Littera och nr: NVHJ Gm 224

Tidigare littera och nr: HWJ G 430, NVHJ G 224, NVHJ Gm 224, SJ Gsp 300727, SJ Bgv 454, SJ Tjv 613718

Tillverkare: Vagnfabriks aktiebolaget i Södertälje, 1894

I den ursprungliga leveransen av godsvagnar till Hultsfred-Westerviks järnväg ingick en serie godsfinkor med träkorg och plåtdörrar. Till skillnad från senare godsfinkor saknades luftventiler på vagnssidorna, istället var vagnarna försedda med takventiler. I början av 1890-talet anskaffade man fler godsfinkor av samma typ, men den här gången med underreden helt i järn. Vagnen NVHJ Gm 224 användes som förrådsvagn efter att ha slopats som trafikvagn. Uppställd i musietåget i Västervik på 1960-talet, därefter renoverad av TJF och använd som verkstad de första åren. För närvarande står vagnen uppställd i Tuna som café

 

SJ Gsp 300760

Littera och nr: SJ Gsp 300760

Tidigare littera och nr: WÅB G 413, NVHJ G3 305, NVHJ Gs 522, SJ Gsp 300760

Tillverkare: Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping, 1912

Bakom detta SJ-nummer döljer sig NVHJ Gs 522, ursprungligen levererad till WÅB (Westervik-Åtvidaberg-Bersbo) med littera och inventarienummer G 413. Vagnen blev efter breddningen kvar i Västervik, och stod en tid uppställd i Jenny. I föreningens ägo har vagnen renoverats i omgångar, den senaste renoveringen skedde 2015. Vagnen går tidvis i våra tåg, främst i samband med olika specialarrangemang, men även vid det numera årliga "Cykeltåget" till cykeltävlingen Tjusttrampet som startar i Ankarsrum.

SJ Gshp 300823

Littera och nummer: SJ Gshp 300823

Tidigare littera och nummer: MÖJ G 1204, SJ Gshp 300823, SJ Gsp 300823

Tillverkare: AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping, 1914

Vår tredje SJ-märkta godsfinka har ett förflutet på smalspåren i västra Östergötland. Efter förstatligandet hamnade vagnen i Västervik och gick i trafik fram till breddningen av norra banan. Vagnen köptes i mitten av 1970-talet av det som några år senare skulle bli TJF för att användas som förrådsvagn. Efter att i början av föreningens verksamhet ha gått i mer eller mindre reguljär trafik är numera tillfällena då vagnen används i trafiken sparsamma. Invändigt är vagnen försedd med både elverk och kompressor för att kunna användas vid till exempel större banarbeten.

SJ NNsp 323192

Littera och nummer: SJ NNsp 323192

Tidiare littera och nr: MÖJ NN S70, NVHJ NN1 309, NVHJ NN1 1738, NVHJ NNs 1738, SJ NNsp 323192

Tillverkare: Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping, 2917

1917 startade ASJ i Linköping egen uthyrning av vagnar, men för att vagnarna skulle bli godkända för trafik inregistrerades de som privatägda vagnar hos Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ. Uthyrningsverksamheten avvecklades efter några år och de flesta vagnarna såldes. NVHJ köpte in ett antal öppna godsvagnar av samma typ som de egna NN1-vagnarna. Troligen hette NNsp 323192 ursprungligen MÖJ S70 och blev hos NVHJ nr 1738. Vagnen kom till TJF 1981 och renoverades till trafikdugligt skick kort därefter. De första åren gick den ofta i föreningens tåg efter NVHJ 22, på senare år har den återfått sin SJ-identitet och ingår i föreningens historiska godståg.

 

NKlJ NN 714

Littera och nr: NKlJ NN 714

Tidigare littera och nr: NKlJ NN 714

Tillverkare: Kristinehamn, 1902

NKLJ beställde mellan år 1902 och 1918 strax över 400 st i princip likadana öppna godsvagnar littera NN. Vagnarna användes för transport av bland annat järn, stål, träkol, virke, sågtimmer och styckegods. Många av vagnarna började på 1950-talet att bli slitna, och vagnar som blev inblandade i olyckor reparerades sällan. Ett större antal vagnar överlevde dock som olika former av tjänstevagnar långt in i modern tid, och ett flertal vagnar fanns kvar vid NKLJs nedläggning 1990. NKLJ NN 714 såldes först till Skara - Lundsbrunns Järnvägar , men hamnade senare via Wadstena-Fogelsta Järnväg hos oss i  TJF. Vagnen är fn underrede för ångpannan till ångloket SÖJ 6.

 

NVHJ NNr 2406

Littera och nummer: NVHJ NNr 2406

Tidigare littera och nummer: NVHJ NN 832, NVHJ NN3 2406, NVHJ NNr 2406, SJ NNrp 323146

Tillverkare: Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping, 1916

Under 1910-talet var behovet att modernisera NVHJs godsvagnspark stort, huvuddelen av godsvagnarna var antingen de ursprungliga från 1878, eller något moderniserade vagnar av samma typ inköpta under 1890-talet. För att höja standarden köptes under 1910-talet mer än 100 nya öppna godsvagnar. Godsvagnarna var av två typer. Denna vagn var av den längre typen och fick märkningen NVHJ NN 832. Den omnumrerades senare till 2406, vilket var en vagnsserie för vagnar speciellt avsedda för att lastas med plogar från Överum. Vagnen hade ursprungligen bromshytt, men i samband med att vagnen fick tryckluftbroms ersattes denna med en enkel stödvägg för bromsveven. Hos SJ fick vagnen littera NNrp och nummer 323146 och efter breddningen av norra banan ställdes vagnen upp med ett flertal andra fd. NVHJ-vagnar i Jenny, och köptes senare av Anten-Gräfsnäs Järnväg. Genom en bytesaffär kom vagnen i TJFs ägo 2009.

 

NVHJ Im 685

Littera och nr: NVHJ Im 685

Tidigare littera och nr: HWJ I 331, NVHJ I 685, NVHJ Im 685, SJ Imp 322695, SJ Tjv 57, SJ Tjv 612521

Tillverkare: Ankarsrums Bruk, 1881

Bland de första vagnsleveranserna till HWJ ingick en serie vagnar med höga sidolämmar för exempelvis bettransporter. Samtliga vagnar tillverkades av Ankarsrums bruk, och hade ett underrede till stora delar i trä. Vår vagn HWJ I 331, senare NVHJ Im 685, blev ombyggd till "Snöskrapa" (spårrensare) år 1927 och överlevde som tjänstevagn till 1960-talet, då den ställdes upp i museitåget i Västervik, men stannade tyvärr av. Vagnen är ett av mycket få kvarvarande vagnar som är tillverkade i Ankarsrum och har därmed ett högt värde för föreningen.

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening