SJ L18p 3147

Tjustbygdens Järnvägsförenings första ånglok och det lok som verksamheten i Västervik grundades kring.

Loket har en lång historia och var flera gånger nära att skrotas. Klicka på "Läs mer"

Loket levererades från NOHAB 1909 som HWJ 22 och och användes till en början i både person- och godstågstjänst. När bolaget NVHJ bildades 1924 fick alla fordon den nya ägarsignaturen och således märktes loket om till NVHJ 22. Därefter var det dags för ny omlittrering efter förstatligandet 1949, då NVHJ 22 döptes om till L18p 3147. Loket blev senare ombyggt till vänsterkörning och fick sluten hytt och gick under SJ-tiden enbart i godstågsstjänst, men redan 1954 kom avlösningen i form av de starkare godstågsmaskinerna littera Gp och senare kom dieselloken littera Tp och ångloksepoken började lida mot sitt slut. 3147 blir därefter transporterat till Valdemarsvik för placering i lokstallet där, men som beredskapslok. 

Bland de sista gångerna som lokets användes i SJ-tjänst var den 17 februari 1955, då loket används i ett snöplogståg mellan Västervik och Norsholm. 

I början av 1960-talet flyttas loket från Valdemarsvik till Norrköping Östra och den 24 april 1963 beslutar SJ att loket ska skrotas, men detta beslut upphävs ett halvår senare, den 10 oktober 1963, då Järnvägsmuseum begärde att få ta hand om loket och ställa upp det som museilok i Västervik. Wilhelm Häggström, anställd som signalreparatör vid SJ var den som var pådrivande och som såg till att Sveriges Järnvägsmuseum grep in. Loket anlände till Västervik under 1964 och fick då tillbaka sin gamla NVHJ-märkning. Tanken var att ställa upp loket på Kulbacken i Västervik, men man upptäckte att loket var för tungt för att transporteras över Stegeholmsbron så loket fick stå kvar i hamnen. Först under våren 1971 flyttades loket till ett spår bakom rälsbussgaraget vid Hallströmsgatan och där fick det stå ända till den 6 juni 1979 då loket lyftes tillbaka på SJ-spår. Flytten arrangerades av ett par personer som några månader senare, den 11 september 1979 officiellt bildade Tjustbygdens Järnvägsförening. 

Föreningens ambition var att renovera loket och man satte igång direkt och två år senare, den 19 september 1981 provkördes loket första gången mellan Västervik och Jenny och året efter, i augusti 1982 startades ångtågstrafik i föreningens regi mellan Västervik och Verkebäck och den 18 april 1983 blev föreningen ägare av loket efter att ha köpt det av Sveriges Järnvägsmuseum. Loket användes inte bara på smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik utan var flitig gäst hos andra föreningar och på olika platser. 

1981 deltog loket i SJs 125-årsjubileum och upplastad på överföringsvagn deltog loket i lokparaden i Värtan. 1985-86 och 1993 lånades loket ut till museibanan Upsala - Lenna Järnväg och under under hösten 1988 besökte loket musiebanan Wadstena - Fogelsta järnväg. När loket återkom till Västervik 1993 väntade en långvarig och omfattande renovering. Bland annat tillverkades en ny asklåda, pannan höjdes, tubsatsen byttes ut och belysningen byttes ut från gas till elektrisk. Lagom evenemanget "Järnvägen 150 år" i Västervik 25-28 maj 2006 kunde loket återigen sättas i trafik, denna gång märkt som L18p 3147. 

Loket användes sedan flitigt i trafiken fram till 2017 då loket ställdes av på grund av trasiga takstagsbultar I dagsläget pågår inget arbete på loket, då de andra två ångloken, SÖJ 6 och S2p 3037 ligger närmast till hands att få färdiga. 

Ovanstående information är hämtad ur en artikel i föreningens tidning "Västervikingen", nr 1-2/2007 av Jakob Kindesjö m.fl

 

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening