Tjustbygdens Järnvägsförenings första ånglok och det lok som verksamheten i Västervik grundades kring.

 

Loket S2p 3037 genomgår för närvarande en större revision av pannan. Loket är tillverkat 1919 av Kalmar Verkstad

och ägs av Wadstena- Fogelsta Järnväg, men är sedan flera år utlånad till Tjustbygdens Järnvägsförening.

 

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening