Tjustbygdens Järnvägsförenings första ånglok och det lok som verksamheten i Västervik grundades kring. Loket har en lång historia och var flera gånger nära att skrotas. Klicka på "Läs mer"

 

 

Ångloket Np 3050 / SÖJ 6 uppställd i Borgholm 1987. Foto Hans Blomberg, Smalspårsarkivet

Loket är tillverkat av Motala Verkstad 1920 som SÖJ 6. Efter förstatligandet av järnvägarna på Öland blev det litterabyte till JS Np 3050. Efter järnvägens nedläggning 1961 beslutades att ett museitåg skulle ställas upp i Borgholm, dit loket och ett par vagnar kom 1962. På grund av omfattande vandalisering och svårigheter att hålla loket i ett presentabelt skick flyttades loket till Ölands Motormuseum för att få en plats inomhus och därmed komma undan vandalerna

1989 överfördes loket och de två vagnarna som depositon och senare köptes loket loss. Föreningen arbetar under 2020 med att färdigställa loket. Pannan är helt genomgången och hjulaxlarna har skickats till en extern verkstad i Tyskland. 

 

 

Loket S2p 3037 genomgår för närvarande en större revision av pannan. Loket är tillverkat 1919 av Kalmar Verkstad och ägs av Wadstena- Fogelsta Järnväg, men är sedan flera år utlånad till Tjustbygdens Järnvägsförening.

 

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening