SJ YBo5p 900

Rälsbussen YBo5p 900 tillhör den näst sista leveransen av smalspåriga rälsbussar av typen YBo5p och levererades till Skara 1955. När persontrafiken på före detta VGJ lades ner 1967 flyttades vagnen till Växjö. 1981 kolliderade YP 900 tillsammans med 888 med nedfallna träd utanför Evedal och de båda vagnarna skickades till Örebro för en eventuell reparation. 1982 köptes rälsbussen från SJ tack vare ett privat initiativ och kom att bli det första rälsbussfordonet i TJF:s ägo. Rälsbussen fick nya sidoplåtar av den typ som användes på de normalspåriga rälsbussarna av typen Y6 och hann komma i trafik igen under den sista tiden som SJ trafikerade järnvägen Hultsfred - Västervik. Rälsbussen är dessutom den första stålrälsbuss som varit på Gotland då den i föreningens regi lånades ut till Gotlands Hesselby Järnväg, GHJ, under åren 2014-2015 då järnvägen till Roma invigdes. 

Tillverkningsår 1955

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening