SJ YBo5p 888

Rälsbussen SJ YBo5p 888 tillverkades 1955 av Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå och stationerades i Linköping för trafik på f.d. Mellersta Östergötlands Järnvägar. Efter en kort vistelse på Roslagsbanan 1960 flyttades vagnen till Västervik för trafik på sträckorna Västervik - Kimstad och Västervik - Hultsfred. 1981 kolliderade YP 888 tillsammans med 900 med nedfallna träd utanför Evedal och de båda vagnarna skickades till Örebro för en eventuell reparation. YP 888 såldes 1982 till föreningen Klarälvsbanans vänner för eventuell museitrafik längs Nordmark - Klarälvens Järnvägar. I Hagfors kom vagnen att repareras och göras trafikduglig. 1987 såldes föreningens fordon till Föreningen Rädda Smalspåret och efter en tid togs fordonen över av det privata bolaget VHVJ som
skötte trafiken på de smalspåriga järnvägarna Hultsfred - Västervik och Hultsfred - Växjö 1987 - 1992. 2017 kunde Tjustbygdens Järnvägsförening köpa vagnen efter att ha haft den i deposition från Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik en längre tid.

Tillverkningsår: 1955

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening