Katrinefors Bruk 2

Strax innan breddningen av den smalspåriga järnvägen Forshem-Mariestad-Gårdsjö skaffade Katrinefors Bruk AB i Mariestad två lokomotorer för den interna växlingen på bruket. Under november 1959 levererades två lokomotorer från Kalmar Verkstad AB som redan vid leveransen var förberedda att spåras om till normalspår. Omspårningen gjordes 1961 och under 1990-talet skänktes de två lokomotorerna till SkLJ, Skara Lundsbrunn Järnvägar. 1992 bytte SkLJ bort lok nummer 2 till ULJ, Upsala-Lenna Jernväg, där en renovering påbörjades. 2017 kom loket till Tjustbygdens Järnvägsförening och renoveringen fortsatte.

Loket är idag åter omspårat till 891mm spårvidd och arbete med att återställa loket till leveransskick pågår.

Tillverkningsår: 1959

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening