Renovering av boggier

Föreningen gör nu en större satsning på boggierenoveringar av trafikfordonen. Renoveringen av rälsbussboggierna till YBo5p 874 och 900 håller nu på att slutföras i verkstaden i Västervik. Arbetet beräknas vara klart till sommaren, check därefter väntar nya renoveringsjobb på de övriga trafikfordonen.