Vändskiva i Västervik

I Västervik pågår sedan drygt sju år tillbaka ett omfattande renoveringsarbete på det gamla rundloksstallet vars äldsta delar härrör från 1878.

Själva lokstallsbyggnaden har etappvis rustats med reparation av tak, väggar, fönser och fasad. Den senaste etappen som nyligen avslutats är att lägga in en vändskiva så att den nioportiga byggnaden kan användas till sitt ursprungliga syfte.

De två huvudalternativen var att antingen lägga i en befintlig skiva av traditionell typ eller bygga en ny skiva av ovanpåliggande typ. Efter en nogggrann analys och ekonomiska överväganden beslutades att anlägga en vändskiva av traditionell typ. Den vändskiva som använts är en skiva som TJF tog hand om från Vetlanda lokstation efter smalspårets nedläggning. Skivan har sedan dess legat i upplag i Verkebäck. Skivan var på plats våren 2006 och kunde tas i bruk provisoriskt. Under vårvintern 2008 har plankningen på båda sidor om skivan färdigställts, låsning av skivan ordnats och åtta av totalt nio stallportar har spåranslutits.

Nyheter

Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.

 
Mellandagsrea

Nu firar vi det nya året med en rejäl mellandagsrea! Medlemmar får 30 % rabatt i vår butik och övriga får 20 % rabatt. Medemmar anger koden tjfmedlem och övriga 2017.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Erbjudandet gäller till och med den 2 januari.