Slipersdestruktion

Nu under vintern transporterar vi bort våra sliprar för destruktion.

Driften av vår järnväg ger upphov till en hel del avfall som måste tas omhand på ett korrekt och miljöriktigt sätt. I Verkebäck kapar vi varje år ett stort antal begagnade normalspåriga sliprar till smalspårslängd. Som restprodukt uppstår en "sliperskuts", ca 40 cm lång. I mellandagarna har större delen av dessa lastats i containrar med hjälp av hjullastare och körs inom kort av Totebo Åkeri AB till Rundvirke Poles i Ludvika där sliprarna flisas och destrueras genom förbränning. Under hösten har även större mängder av utbytta sliprar från linjen samlats in och transporterats till Ludvika.