Bidrag till ångloket SÖJ 6

TJF har erhållit 95 000 kr i materialbidrag till ångloket SÖJ 6. 

Det är Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur som precis innan jul fattade beslut om att stödja renoveringen av ångloket med 95 000 kr. Ångloket Ölands Järnväg nr 6 är tillverkat av Motala Verkstad 1920 och levererades till Södra Ölands Järnväg. När SJ tog över driften av järnvägarna på Öland blev loket SJ Np 3050. När järnvägstrafiken lades ned kom loket och ett par vagnar att ställas upp som museitåg i Borgholm. Loket och flera av vagnarna hamnade senare i Västervik och för ett par år sedan köptes loket av TJF från Sveriges Järnvägsmuseum.

Bidraget möjliggör att arbetet med renoveringen kan bedrivas betydligt fortare än vad som annars skulle vara möjligt. Under hösten har pannan lyfts av loket för att blästras och förberedas för bl.a. nya tuber. Därefter vidtar det omfattande jobbet med att återuppbygga loket igen.

Nyheter

Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.

 
Mellandagsrea

Nu firar vi det nya året med en rejäl mellandagsrea! Medlemmar får 30 % rabatt i vår butik och övriga får 20 % rabatt. Medemmar anger koden tjfmedlem och övriga 2017.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Erbjudandet gäller till och med den 2 januari.