Många aktiviteter på arbetshelg

Sista helgen i januari var det stor arbetshelg hos TJF

Under helgen har det jobbats både i verkstaden och på banan. Totalt var ett 20-tal personer engagerarade i olika arbeten.

På banan har insatserna bestått av siktröjning och kompletterande röjning för att få bort träd som hindrar slyröjning med maskin. För närvarande pågår arbeten mellan Totebo och Spångenäs. I helgen har fokus legat på siktröjning vid plankorsnngen Pråmgölen samt röjning på linjen invid Blägda hållplats. Röjningsarbetena fortsätter även nästa helg.

I verkstaden pågick arbeten på främst lokomotorn Z4p 261, rälsbussen YBo5p 874 samt ångloket L18p 3147. På lokomotorn pågår översyn samt åtgärdande av ett slitet koppel. Rälsbussen har fått delar av tryckluftssystemet genomgånget samt reparation och åtgärd av större och mindre skador. Bland annat åtgärdas ett dåligt toalettgolv som är rötskadat. På ångloket pågår montering  av ny slidstyrning.

I helgen genomförden även den första delen av vårens grundkurs för nya aktiva i säkerhetstjänst. Totalt nio elever deltog vid kursstart.

Paus i röjningsarbetet

 

Nyheter

Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.

 
Mellandagsrea

Nu firar vi det nya året med en rejäl mellandagsrea! Medlemmar får 30 % rabatt i vår butik och övriga får 20 % rabatt. Medemmar anger koden tjfmedlem och övriga 2017.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Erbjudandet gäller till och med den 2 januari.