SJ YBo5p 874

Rälsbussen SJ YBo5p 874 är hos Tjustbygdens Järnvägsförening på deposition från Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik, men kommer att lämna järnvägen under våren 2021 då depositionsavtalet löper ut.

Tillverkningsår: 1954

SJ YBo5p 883

Rälsbussen YBo5p 883 är föreningens andra inköpta rälsbussfordon. Föreningen köpte rälsbussen av SJ 1985. Tidigare har rälsbussen gått på bansträckningen Växjö - Västervik och på Roslagsbanan

Tillverkad: 1954

SJ YBo5p 897

Rälsbussen SJ YBo5p 897 köptes av Tjustbygdens Järnvägsförening 2010.

Tillverkningsår: 1955

SJ YBo5p 888

Rälsbussen SJ YBo5p 888 tillverkades 1955 av Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå och stationerades i Linköping för trafik på f.d. Mellersta Östergötlands Järnvägar. Efter en kort vistelse på Roslagsbanan 1960 flyttades vagnen till Västervik för trafik på sträckorna Västervik - Kimstad och Västervik - Hultsfred. 1981 kolliderade YP 888 tillsammans med 900 med nedfallna träd utanför Evedal och de båda vagnarna skickades till Örebro för en eventuell reparation. YP 888 såldes 1982 till föreningen Klarälvsbanans vänner för eventuell museitrafik längs Nordmark - Klarälvens Järnvägar. I Hagfors kom vagnen att repareras och göras trafikduglig. 1987 såldes föreningens fordon till Föreningen Rädda Smalspåret och efter en tid togs fordonen över av det privata bolaget VHVJ som
skötte trafiken på de smalspåriga järnvägarna Hultsfred - Västervik och Hultsfred - Växjö 1987 - 1992. 2017 kunde Tjustbygdens Järnvägsförening köpa vagnen efter att ha haft den i deposition från Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik en längre tid.

Tillverkningsår: 1955

SJ YBo5p 900

Rälsbussen YBo5p 900 tillhör den näst sista leveransen av smalspåriga rälsbussar av typen YBo5p och levererades till Skara 1955. När persontrafiken på före detta VGJ lades ner 1967 flyttades vagnen till Växjö. 1981 kolliderade YP 900 tillsammans med 888 med nedfallna träd utanför Evedal och de båda vagnarna skickades till Örebro för en eventuell reparation. 1982 köptes rälsbussen från SJ tack vare ett privat initiativ och kom att bli det första rälsbussfordonet i TJF:s ägo. Rälsbussen fick nya sidoplåtar av den typ som användes på de normalspåriga rälsbussarna av typen Y6 och hann komma i trafik igen under den sista tiden som SJ trafikerade järnvägen Hultsfred - Västervik. Rälsbussen är dessutom den första stålrälsbuss som varit på Gotland då den i föreningens regi lånades ut till Gotlands Hesselby Järnväg, GHJ, under åren 2014-2015 då järnvägen till Roma invigdes. 

Tillverkningsår 1955

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening